Fitness กล้ามท้อง ซิกแพค ผู้ชายอ้วนเสี่ยงตายไว ฟิตเนส ลดความอ้วน สร้างซิกแพค สุขภาพ ออกกำลังกาย โรคอ้วน

ผลวิจัยล่าสุดชี้แล้ว ผู้ชายอ้วนเสี่ยงตายไว มากกว่าหญิงอ้วนถึง 50%

Home / health&firm / ผลวิจัยล่าสุดชี้แล้ว ผู้ชายอ้วนเสี่ยงตายไว มากกว่าหญิงอ้วนถึง 50%

ถึงเวลาฮึดรวมพลังทั้งหมดที่มีแล้วกำจัดไขมันออกไปจากร่างกายซะ ผลวิจัยล่าสุดชี้แล้ว ผู้ชายอ้วนเสี่ยงตายไว มากกว่าหญิงอ้วน 50%

ผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจากสองมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง University of Oxford และ University of Cambridge ได้เผยว่า ผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวสูงนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวันอันควรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 50 ถ้าเทียบกับผู้หญิงที่มีน้ำหนักสูง

โดยการศึกษาทำการสำรวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกทั้งเพศชายและหญิงกว่า 3.9 ล้านคน พบว่าคนอ้วนตายก่อนวัยอันควรถึง 3 ปี ส่วนคนที่มีน้ำหนักเกินนั้น จะเสียชีวิตไวกว่าอายุขัย 1 ปี ไม่เพียงเท่านี้ ยังพบอีกว่าผู้ชายที่อ้วนมาก ๆ จะเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี ซึ่งมากกว่าเพศหญิงถึง 3 เท่า หรือคิดเป็นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

โดยทีมนักวิจัยยังได้เผยถึงสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตสูงอีกต่างหาก โดยเผยว่าสาเหตุที่ ผู้ชายอ้วนเสี่ยงตายไว เป็นเพราะว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายอย่างเช่น โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็ง นั่นเอง

ซึ่งการแบ่งแยกระหว่างผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ที่เป็นโรคอ้วนนั้นเราสามารถวัดได้จากค่าเฉลี่ย BMI โดยการนำส่วนสูงและน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างมาคำนวณ ซึ่งผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มปกติจะอยู่ที่ 19-24.9 ส่วนผู้ที่มีค่าดังกล่าวอยู่ระหว่าง 25-29.9 เท่ากับว่าน้ำหนักเกิน และคนที่วัดได้ 30-35 แสดงว่าอ้วนเกินไป ส่วนผู้ที่มีค่า BMI สูงกว่า 40 แปลว่าเป็นอ้วนและอยู่ในสถานะที่อันตราย

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาจาก
telegraph.co.uk