อะไรมากไปก็ไม่ดี พอดีๆ ดีกว่าครับ ออกำลังกายหนักเกินไปเสี่ยงโรคได้

Home / health&firm / อะไรมากไปก็ไม่ดี พอดีๆ ดีกว่าครับ ออกำลังกายหนักเกินไปเสี่ยงโรคได้

เราต้องรู้จักเดินทางสายกลาย เพราะน้อยไปก็ไม่พอ มากไปก็ไม่ดี ทำอะไรให้มันบาลานซ์ๆ อยู่ตรงกลางจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด ออกำลังกายหนักเกินไปเสี่ยงโรคได้

จากผลการศึกษาและตีพิมพ์ลงในวรสารทางการแพทย์อย่าง Wall Street Journal โดยทำการวิจัยและศึกษากับผู้ทดลองกว่า 340 คน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่กล่มนักกีฬาเก่าอายุเกิน 40 ปี ออกกำลังกายเป็นประจำ และกลุ่ม อายุเกิน 40 ปีแต่ออกกำลังกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ มาทำการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายหนักนั้น มีระดับแคลเซียมในเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจสูงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยกว่า ซึ่งแคลเซียมดังกล่าวสามารถไปจับตัวเป็นคราบหินปูนอยู่ที่ผนังเลือด และอาจนำไปสู่อาการเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน ส่วนกลุ่มที่มีระดับแคลเซียมดังกล่าวต่ำที่สุด คือกลุ่มที่วิ่งไม่ถึง 56 กม.ต่อสัปดาห์ หรือปั่นจักรยานเกิน 150 กม.ต่อสัปดาห์

Dr. Ahmed Merghani หัวหน้าการทำศึกษานี้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ได้เผยข้อมูลว่า ถึงผู้ออกกำลังกายหนักมากจะเสี่ยงโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบก็ตามแต่ว่าคราบหินปูนในหลอดเลือดของผู้ที่ออกกำลังกายหนักมีความหนาแน่นและแข็งแรงกว่าคราบหินปูนของผู้ที่ออกกำลังกายน้อย ซึ่งมันลดความเสี่ยงของโรคหัวใจล้มเหลวหรือโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันได้ด้วยเหมือนกัน

ถึงแม้ว่าผลของการออกกำลังกายทั้งคู่จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าจุดที่ให้ประโยชน์ต่อการออกกำลังกายมากที่สุดนั้นไม่ควรจะมากหรือน้อยจดเกินไป ควรอยู่ที่ 200-260 นาทีต่อสัปดาห์ก็พอแล้ว

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาจาก
Wall Street Journal