สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013

Home / Girl Interest / สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013

เก็บตกจากงาน Bangkok International Auto Salon 2013 มหกรรมจัดแสดงรถแต่งมากมาย และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือสาวล้างรถ ที่คราวนี้เป็นการประชันกันไปเลยระหว่าง สาวญี่ปุ่น และ สาวเกาหลี

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 1

สาวญี่ปุ่น ล้างรถ งาน Auto Salon 2013

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 2

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 3

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 4

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 5

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 6

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 7

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 8

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 9

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 10

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 11

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 12

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 13

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 14

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 15

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 16

สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 17

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 18

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 19

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 20

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 21

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 22

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 23

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 24

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 25

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 26

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 27

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 28

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 29

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 30

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 31

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 32

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 33

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 34

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 35

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 36

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 37

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 38

———————————–

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 39พริตตี้ ออโต ซาลอน 2013 Pretty Auto Salon 2013 เซ็ตนี้จัดแน่น

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 40Pretty Bangkok Auto Salon 2013

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 41Bangkok Auto Salon 2013 ไฮไลท์รถแต่งในงาน

สาวญี่ปุ่น สาวเกาหลี ล้างรถในงาน Auto Salon 2013 รูปที่ 42หยก ล้างรถ ในงาน Bangkok International Auto Salon 2013