หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่

Home / Girl Interest / หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่

มิสทิฟฟานี่ 2013 ใกล้เดินทางเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้ว แต่ตอนนี้เราได้ผู้ชนะมิสทิฟฟานี่รอบชุดว่ายน้ำ 2013 หรือ Miss Kiss Sexy Star 2013 ซึ่งได้แก่ น้องหนิง สาวสวยเบอร์ 21

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 1

ผู้เข้าประกวดในรอบชุดว่ายน้ำ

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 2

สาวๆ ทั้ง 27 คน

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 3

Miss Kiss Sexy Star 2013

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 4

น้องหนิง

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 5

สมกับตำแหน่งจริงๆ

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 6

หมายเลข 1 น้องปอ

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 7

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 8

หมายเลข 2 น้องฟ้าใส

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 9

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 10

หมายเลข 3 น้องอะตอม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 11

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 12

หมายเลข 4 น้องอิงค์

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 13

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 14

หมายเลข 6 น้องบลอสซัม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 15

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 16

น่ารักสุดๆ

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 17

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 18

หมายเลข 7 น้องอั้ม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 19

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 20

หมายเลข 9 น้องแซน

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 21

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 22

หมายเลข 10 น้องบอม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 23

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 24

หมายเลข 11 น้องเนิร์ส

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 25

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 26

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 27

หมายเลข 12 น้องมัดไหม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 28

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 29

หมายเลข 13 น้องอาร์ม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 30

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 31

หมายเลข 14 น้องต้นอ้อ

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 32

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 33

หมายเลข 15 น้องเฟริสท์

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 34

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 35

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 36

หมายเลข 16 น้องบ๋อมแบ๋ม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 37

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 38

หมายเลข 17 น้องป๊อป

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 39

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 40

หมายเลข 18 น้องไอซ์

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 41

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 42

หมายเลข 19 น้องหญิง

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 43

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 44

หมายเลข 20 น้องซี

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 45

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 46

หมายเลข 21 น้องหนิง

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 47

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 48

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 49

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 50

หมายเลข 22 น้องเน็ค

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 51

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 52

หมายเลข 23 น้องโบโรมี่

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 53

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 54

หมายเลข 24 น้องเฟิร์น

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 55

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 56

หมายเลข 25 น้องดิววี่

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 57

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 58

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 59

หมายเลข 26 น้องเจด้า

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 60

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 61

หมายเลข 27 น้องวีร์

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 62

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 63

หมายเลข 28 น้องฟองเบียร์

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 64

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 65

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 66

หมายเลข 29 น้องชะเอม

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 67

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 68

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 69

โชว์จากโรงละครทิฟฟานี่

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 70

เชื่อผมสิ!! แยกไม่ออกแล้ว


 

หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 71

เน็ค Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ 2013

น้องเน็ค เนฐนภาดา กัลยานนท์  หมายเลข 22 คว้ามงกุฏมิสทิฟฟานี่ประจำปี 2013 ไปครองได้สำเร็จ จากเวทีการประกวดสาวประเภทสองแห่งปี 2013 ณ โรงละครทิฟฟาน …
หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 72

Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ 2013 รอบแรก 30 คน

Miss Tiffany 2013 เวทีการประกวดของสาวประเภทสอง ตอนนี้ได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้ว ไปชมภาพของผู้ที่เข้ารอบทั้ง 30 คนกันครับ มิส …
หนิง Miss Kiss Sexy Star 2013 : Miss Tiffany 2013 มิสทิฟฟานี่ รูปที่ 73

มิสทิฟฟานี่ 2013 Miss Tiffany 2013 บรรยากาศรอบรับสมัคร

กลับมาอีกแล้วกับการประกวดสาวประเภทสอง มิสทิฟฟานี่ ซึ่งในปีนี้ 2013 ก็ได้เปิดรับสมัครกันแล้ว ลองไปชมบรรยากาศในวันรับสมัครดู สวยๆ เพียบเลย Miss T …