Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012

Home / Girl Interest / Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012

Pretty Bangkok International Auto Salon 2012 งานจัดแสดงอุปกรณ์แต่งรถครั้งแรก และครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย เหมือนเดิมว่า พาไปดูพริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 ก่อน ดูรถ!!

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 1

สาวผู้เข้าประกวด A-Girls ของไทย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 2

น่ารักๆ กันทั้งนั้น

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 3

อู้ววว

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 4

สวยๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 5

คนนี้คุ้นๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 6

จำชื่อไม่ค่อยจะได้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 7

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 8

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 9

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 10

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 11

มาดูพริตตี้กันต่อ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 12

แนวญี่ปุ่นๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 13

สาวๆ เยอะใช้ได้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 14

จัดต่อเนื่อง

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 15

ขาวๆๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 16

น่ารัก แอบเซ็กซี่ด้วย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 17

ปิดท้ายสำหรับบูธนี้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 18

ใครก็ได้เลย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 19

สาวจากฮอนด้า

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 20

มาในนาม Modulo

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 21

เอ็กซ์ๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 22

น่ารักๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 23

คนนี้อึ๋มมมม

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 24

ล้นเลยยย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 25

ชุดแนว Racing Queen

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 26

โชว์ความขาว

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 27

หวาดเสียว

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 28

อ่าาาา

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 29

สาวจาก BMW

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 30

น้องซือซือ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 31

น้องหนิง คนสวย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 32

แถมไปอีกรูป

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 33

จากมาสด้า

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 34

ท่าโดนๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 35

สุดๆ เลยฮ่ะ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 36

อึ๋มขาวๆๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 37

เนียนเลยอ่ะ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 38

จัดแบบสุดๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 39

สาว Pioneer

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 40

น้องส้ม

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 41

จำแทบไม่ได้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 42

เรื่องความขาวใส บูธกินขาดทุกงาน

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 43

ขาวเนียน

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 44

เน้นด้วย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 45

น่ารักยกบูธ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 46

ยังไม่หมดความขาว

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 47

โอ้ววว

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 48

แถมเลยครับอย่างนี้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 49

ถูกใจครับ ตรงๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 50

น่ารักอ่ะ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 51

ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมีรูปเยอะ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 52

บูธนี้ที่สุดของงาน

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 53

สาวๆ เพียบ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 54

น่ารักยกบูธเช่นกัน

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 55

น้องเกด

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 56

โอ๊ยย ใจละลาย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 57

น้องนิกกี้

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 58

น่ารักจนมือไม้สั่น

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 59

สุดยอดดเลย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 60

จัดไปอีก

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 61

แถมแบบสุดๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 62

น้องกุ้ง

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 63

ขาวได้เรื่อง

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 64

ดูสาวจากโตโยต้าบ้าง

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 65

Nitto

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 66

อ่าาา

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 67

ลูกแพร คนสวย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 68

ล้นเลยละ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 69

น่ารักมาก

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 70

จัดต่อๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 71

ฟิตเลย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 72

ตัวท็อปๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 73

น้องแจน

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 74

น้องเตย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 75

ด้วยความน่ารัก จึงแถมไปอีกรูป

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 76

ปิดท้ายด้วยสาวญี่ปุ่น

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 77

ส่งตรงมาเลย

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 78

เสียดายเรื่องชุด

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 79

หน้าม้า น่ารักๆ

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 80

เชื่อผมสิ!! งานนี้คนชอบรถต้องห้ามพลาด ขนรถแต่งมาเพียบ นำเข้าจากญี่ปุ่นกันเลย แถมพริตตี้สุดยอดดดดด

————————————-

ชาว Men.Mthai ร่วมพูดคุย ติดต่อ สอบ-ถาม ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด กันต่อได้ที่

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 81

Pretty Auto Salon 2012 Bangkok พริตตี้ ออโต้ ซาลอน 2012 รูปที่ 82