Pretty Isuzu Motor Expo 2009 พริตตี้ มอเตอร์เอ็กซ์โปร์

Home / Girl Interest / Pretty Isuzu Motor Expo 2009 พริตตี้ มอเตอร์เอ็กซ์โปร์

Pretty Isuzu Motor Expo 2009 สาวๆทั้ง 6จากบูท Isuzuมาในชุดแซกแขนยาวเรียบร้อยดี ด้านล่างโชว์ขาเรียวๆในถุงน่องสีดำ

 

 

Pretty Motor Expo 2009 มหกรรมจัดแสดงรถ และ สาวๆพริตตี้ล้นงาน

Pretty Subaru     Pretty Hyundai     Pretty Chevy

Pretty Subaru              Pretty Hyundai               Pretty Chevy

Pretty Proton     Pretty Nissan     Pretty Isuzu

Pretty Proton               Pretty Nissan                    Pretty Isuzu

Pretty Ssangyong     Pretty Mazda     Pretty Honda

Pretty Ssangyong               Pretty Mazda                 Pretty Honda  

Pretty BMW      Pretty Suzuki

Pretty BMW                   Pretty Suzuki