Miss Tiffany 2016 รอบชุดว่ายน้ำ Miss Fit & Firm 2016

Home / Girl Interest / Miss Tiffany 2016 รอบชุดว่ายน้ำ Miss Fit & Firm 2016

กลับมาอีกปีกับการประกวดเวที มิสทิฟฟานี่ 2559 Miss Tiffany’s Universe 2016 เวทีประกวดสาวประเภทสองที่ใหญ่ที่สุดในไทย โดยในรอบนี้เป็นการประกวด รอบชุดว่ายน้ำ Miss Fit & Firm 2016 ลองไปชมความสวยของสาวๆ กันดูครับ

MissTiffany-0193

MissTiffany-0191

MissTiffany-0187

ใบไผ่ ฌัชชาภรณ์ ผู้ชนะ Miss Fit & Firm 2016

MissTiffany-0194

MissTiffany-0195

MissTiffany-0178

โม จิรัชยา รองอันดับหนึ่ง Miss Fit & Firm 2016

MissTiffany-0073

MissTiffany-0179

MissTiffany-0075

MissTiffany-0084

ไฟเตอร์ มิลลนานิน รองอันดับสอง Miss Fit & Firm 2016

MissTiffany-0085

MissTiffany-0143

MissTiffany-0181

MissTiffany-0003

No.1 ต้องตา จำเริญใจ

MissTiffany-0004

MissTiffany-0024

No.2 กิ๊ฟ เกศณี ปรีฎารัตน์

MissTiffany-0025

MissTiffany-0027

No.3 รถเบนซ์ ณัฐยาน์ อินตายศ

MissTiffany-0028

MissTiffany-0029

No.4 เอลตี้ ชฎาภรณ์ สอนสุรัตน์

MissTiffany-0030

MissTiffany-0033

No.5 โดนัท ธัญญารัตน์ ประดับเพชรรัตน์

MissTiffany-0034

MissTiffany-0035

No.7 เจนนี่ อังศุมาลิน จันทร์พักดี

MissTiffany-0036

MissTiffany-0037

No.8 บอลลูน วรภาดา คงตัน

MissTiffany-0038

MissTiffany-0039

No.9 เหมยลี่ ลิลลดา ตั้งศิริกุล

MissTiffany-0040

MissTiffany-0041

No.10 อิ้ง พลอยนพัสสร อมรทิพย์

MissTiffany-0043

MissTiffany-0044

No.11 เกม เกมมิกา ศรีตระกูล

MissTiffany-0045

MissTiffany-0046

No.12 ใบว่าน เด่นฟ้า สุริยพงษ์

MissTiffany-0047

MissTiffany-0049

No.13 ฟ้า ตรีภัทรา อิ่มสุวรรรณ์

MissTiffany-0050

MissTiffany-0051

No.14 คิว ไอคิว พรภัทรยุทธ

MissTiffany-0052

MissTiffany-0053

No.15 สายป่าน ชนะจิต เดชาสถิตย์วงค์

MissTiffany-0054

MissTiffany-0055

No.16 อิส อลิสา วงษ์สกุล

MissTiffany-0057

MissTiffany-0061

No.18 อารยา บัว

MissTiffany-0062

MissTiffany-0065

No.19 ปังปอนด์ พลอยประภัทร ปัตตานี

MissTiffany-0066

MissTiffany-0067

No.20 เต้ย ตรีรัตน์ ชัยบุรินทร์

MissTiffany-0069

MissTiffany-0071

No.21 ปอ ชวัลกร ผู้ภิรมย์กุล

MissTiffany-0072

MissTiffany-0077

No.23 แซมมี่ ชญานนท์ โสพิศ

MissTiffany-0078

MissTiffany-0080

No.24 อ้น วิรัลรัฐ คำมุง

MissTiffany-0081

MissTiffany-0082

No.25 อะตอม กัญจน์ณิชา สมเมฆ

MissTiffany-0083

MissTiffany-0086

No.27 มิ้นตี้ กีรติกาญจน์ อุทัยรัตน์

MissTiffany-0087

MissTiffany-0088

No.28 ดิว ชยาภา ศรีอ้วน

MissTiffany-0089

MissTiffany-0091

No.29 แอฟ ศุภัสสร หงษา

MissTiffany-0092

MissTiffany-0094

No.30 เต้ย กมลลักษณ์ สุคนธวงศ์ศรี

MissTiffany-0095

MissTiffany-0096

No.31 อาลี่ รณัณฎา วัฒนาศิริวิไลกุล

MissTiffany-0097