ลีวายส์ ยีนส์เก่าแลกยีนส์ใหม่ มูลค่า 1000 บาท

Home / fashion&style / ลีวายส์ ยีนส์เก่าแลกยีนส์ใหม่ มูลค่า 1000 บาท

ลีวายส์ สัญลักษณ์แฟชั่นยีนส์ระดับโลก ชวนเหล่าสาวกยีนส์นำยีนส์เก่าแลกยีนส์ใหม่กับกิจกรรมที่ทางลีวายส์ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างกิจกรรม SWAP JEANS ที่เหล่าสาวกยีนส์สามารถนำเสื้อหรือกางเกงยีนส์เก่ามาแลกซื้อสินค้าลีวายส์ ชิ้นใหม่ โดยเสื้อและกางเกงยีนส์เก่าทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป

SWAP-Promotion

สำหรับกางเกงยีนส์เก่า 1 ตัว มีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อแลกซื้อสินค้าลีวายส์ มูลค่า 2,900 บาท1 ส่วนเสื้อและกางเกงยีนส์เก่านั้นมีมูลค่า 1,500 บาท เมื่อแลกซื้อสินค้าลีวายส์ มูลค่า 4,200 บาท2 โดยเหล่าสาวกยีนส์สามารถร่วมกิจกรรม SWAP JEANS ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน ศกนี้