adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear

Home / fashion&style / adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear

adidas Originals by Jeremy Scott
Spring/Summer 2012 Footwear

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 1

 

 

ขึ้นชื่อว่า Jeremy Scott ไม่เคยธรรมดาอยู่แล้ว หลังจากที่ได้เผยคอลเลคชั่นเสื้อผ้าไปเมื่อไม่นานมานี้ คราวนี้ก็ถึงเวลาของรองเท้าสุดแนว ที่ใคร(กล้า)ใส่ละก็รับรองว่าสะดุดสายตาทุกคู่บนถนนแน่ๆ ซึ่งไฮไลท์ของเซ็ตนี้น่าจะเป็นกลิ่นอายของสิงสาราสัตว์และรองเท้าที่พื้นเป็น sandals แต่ข้างบนเป็นบู๊ทผูกเชือก !? ประหลาดดีแท้

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 2 adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 3

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 4

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 5

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 6

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 7

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 8

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 9

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 10

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 11

 

adidas Originals by Jeremy Scott Spring/Summer 2012 Footwear รูปที่ 12