แฟชั่น ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และน้อง ไอติม

Home / fashion&style / แฟชั่น ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และน้อง ไอติม
ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และน้อง ไอติม บนปกนิตยสารลิปส์ไอติม อภิสิทธิ์
ลิปส์ ปักษ์แรกสิงหาคม 2553 MODERATION SOCIETY

ลิปส์ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดสังคมแห่งความพอเพียงให้ลิปสเตอร์ได้สัมผัส พร้อมทำความรู้จักกับ MOSO หรือ Moderation Society สังคมของคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความพอเพียง

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

โดยมี ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพรีเซ็นเตอร์ กิตติมศักดิ์ของโครงการสู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากล่าวถึงข้อดีของการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยพริษฐ์ วัชรสินธุ หลานชายคนเก่งที่พร้อมจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ มาช่วยรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างถูกต้อง

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม


ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | เล่าเรื่อง…“ความงดงามของความพอเพียง”

บ่าย วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ทีมงานนิตยสารลิปส์ได้มีโอกาสเข้าพบ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายภาพสําหรับการประชาสัมพันธ์ โครงการสู้วิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ MOSO (Mode-ration Society) โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะร่วมรณรงค์สร้างสํานึกแห่งการคิด ที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทย

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

ความ เชื่อมั่นของ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยสติ เหตุผล และความพอประมาณ ได้ส่งผ่านมาถึงเยาวชนคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวท่านเท่าไรนัก

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

พริษฐ์ วัชรสินธุหรือไอติม หลานชายคนดังของท่านนายกฯ คือกําลังสําคัญของบ้านเมืองในอนาคตที่เรากําลังกล่าวถึง นอกจากหน้าตาที่หล่อเหลาคมคายไม่ต่างจากน้าชายแล้ว ความคิดอ่านที่น่าสนใจของวัยรุ่นไทยคนนี้ทําให้เขาเป็นที่จับตาจากทั้งสื่อ มวลชนและคนทั่วไป

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

โดยเฉพาะครั้งนี้ที่ไอติมซึ่งกําลังศึกษาอยู่ที่ Eton Collage โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงปิดเทอม และยังคงยืนยันเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นว่า เขาอยากจะทํางานการเมืองในอนาคต

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

 

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

 

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

 

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

 

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, น้อง ไอติม