รู้จัก11ดีไซเนอร์ชุดกีฬารุ่นใหม่สัญชาติไทย

Home / fashion&style / รู้จัก11ดีไซเนอร์ชุดกีฬารุ่นใหม่สัญชาติไทย


            เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่สร้างผลงานด้านการออกแบบเสื้อผ้ากีฬามาหลายครั้งแล้ว ในปีนี้ บริษัท   แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา มาเป็นเวลากว่า 4
7 ปี ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สำคัญคือ จัดโครงการ แกรนด์ สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์  (The 5th Grand Sport Young Designer Contest) ขึ้นเป็นปีที่ 5 ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านงานออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬา เข้าสู่วงการผลิตภัณฑ์กีฬา  

            ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมากเช่นเดิม และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 คน ส่วนสุดยอดผลงานทั้งหมดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จะนำมาสู่สายตาผู้ชมเพื่อหาผู้ชนะเลิศ และได้ประกาศผลไปแล้ว ในวันอังคารที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้น 4 เอ็มซีซี  ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

            ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ในฐานะประธานโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประกวดในปีนี้ว่าเพื่อส่งเสริมสังคม และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ห่วงใย ดูแล รักสามัคคี ปรองดอง เพื่อสังคมไทยและสังคมโลกที่น่าอยู่ตลอดไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย จึงกำหนดให้ใช้แนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ซึ่งสามารถใช้สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด แชร์ (SHARE)” เพื่อเน้นถึงเรื่องการแบ่งปันในสังคม ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีการแบ่งแยก หรือมองว่าสิ่งไหนเป็นของใคร แต่สามารถนำมาใช้ร่วมกัน หรือบางคนเมื่อใช้แล้วก็ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

           โดยการแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชุดกีฬาชาย และชุดกีฬาหญิง โยประเภทชุดกีฬามีหลุดเข้ามาชิงทั้งหมด 6 ผลงาน ส่วนประเภทหญิงมี 5 ผลงาน   
ประเภทชุดกีฬาชาย มีผู้ส่งประกวดทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่

ครรชิต ชนะชัยพานิช ชั้นปีที่3 สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับผลงาน Small of Share เป็นชุดว่ายน้ำ


 

ประภากร เทียมทัด ชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ เจ้าของผลงาน This is our cry, this is our prayer, peace in the world เป็นชุดเทนนิส 

นนทกรณ์ อิศรมงคลรักษ์ ชั้นปีที่4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงาน Shoot and Share ประเภทชุดบาสเก็ตบอล  

วรวิทย์ รูปสมศรี ชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งออกแบบชุด ปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อ Unity sport just fun sharing…just play together 

สุวพันธ์ ทองสถิตย์ ชั้นปีที่1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการออกแบบชุดนักกฬาวีลแชร์ ในชื่อผลงาน Wheelchair Racing  

ประชา บุญมา ชั้นปีที่  3 สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับผลงานชุดเทนนิส ในชื่อ Thailand Harmonize (be united)  

ประเภทชุดกีฬาหญิง มีผู้ส่งประกวดทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่

วันวิสาข์ นิมิตอานันท์ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงานชุดแอโรบิค ชื่อ Take My Blood  

 

ศันสนีย์ ศักดิ์ชลาธร ชั้นปีที่ 4 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เจ้าของผลงานชุดแอโรบิก ที่ชื่อ My Song My Music

ฐาปนา ชูชาติพงษ์ ชั้นปีที่3 สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ออกแบบชุดกีฬากอล์ฟ โดยใช้ชื่อผลงานว่า Super Heroes

ณัฐณิชา โอภาสสุขสถิต ชั้นปีที่1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานชุดเทนนิส ชื่อ Give Green’Get Global   

สุภัสสร เทียมศักดิ์ ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งออกแบบชุดกีฬาปั่นจักรยานหญิง ที่มีชื่อผลงานว่า Kod (กอด)  

 

  

โดยผลการประกวดปรากฎว่า ประภากร เทียมทัด ชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าของผลงาน This is our cry, this is our prayer, peace in the world เป็นชุดเทนนิส ได้รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทชุดกีฬาชาย

            ส่วนชุดกีฬาหญิงเป็นของ ณัฐณิชา โอภาสสุขสถิต ชั้นปีที่1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานชุดเทนนิส ชื่อ Give Green’Get Global ซึ่งทั้งสองผลงานจะได้รับถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

            ขณะที่ผู้เข้ารอบที่เหลือได้รางวัลดีเด่น ประเภทชุดกีฬาชาย และชุดกีฬาหญิง ทั้งหมดจำนวนละ 9 รางวัล และจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท