สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37

Home / ข่าวสาร / สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ประกาศผลการตัดสิน สำหรับผู้ส่งรถเข้าประกวดในงานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 37 (THE GLOSSY HERITAGE AWARDS 2013) ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 แล้ว

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 1

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรถที่ชนะการประกวด โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความสวยงาม การดูแลรักษารถไว้ในสภาพเดิม ไม่ว่าจะเป็น สีรถ ยาง เบาะ สมรรถนะเครื่องยนต์ ฯลฯ  โดยผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ มีดังนี้

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 2

รถโบราณก่อนปี 1940 ได้แก่ คุณอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี เจ้าของรถ Austin Seven (Chummy) ปี 1929 ขนาดเครื่องยนต์ 747 ซีซี ผลิตในประเทศอังกฤษ

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 3

รถหลังสงคราม ระหว่างปี 1940-1955 ได้แก่ คุณกุลวัฒน์  โชติช่วง เจ้าของรถ Citroen 2CV Van ปี 1955 ขนาดเครื่องยนต์ 600 ซีซี ผลิตในประเทศฝรั่งเศส

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 4

รถคลาสสิคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รถเก๋ง 4 ประตู ได้แก่ Auto Vintage เจ้าของรถ Mercedes-Benz 250S W108 ปี 1966 ขนาดเครื่องยนต์ 2,496 ซีซี จากประเทศเยอรมนี

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 5

และรถสปอร์ท 2 ประตู  ได้แก่ Auto Vintage เจ้าของรถ Mercedes-Benz 280SE W111 Coupe ปี 1969 ขนาดเครื่องยนต์ 3,500 ซีซี จากประเทศเยอรมนี

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 6

รถโฟล์คสวาเกน ได้แก่ คุณชลิล ปาลเดชพงศ์ เจ้าของรถ Volkswagen Beetle Oval Window ปี 1957 ขนาดเครื่องยนต์ 1,100 ซีซี จากประเทศเยอรมนี

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 7

รถอเมริกัน ไม่มีผู้เข้าเกณฑ์รับรางวัลที่ 1 สำหรับรางวัลที่ 2  ได้แก่ คุณไพบูลย์  เวทย์วัฒนะ เจ้าของรถ Ford Mustang ปี 1965 ขนาดเครื่องยนต์ 3,200 ซีซี ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 8

รางวัลรถสภาพเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ พล.อ.อ.จรรย์  จุลชาต เจ้าของรถ Wolseley Siddeley Special Light 2-Seater ปี 1909 ขนาดเครื่องยนต์ 3,705 ซีซี ผลิตในประเทศอังกฤษ

สำหรับรางวัลเครื่องแต่งกายงามสมสมัย ได้แก่ คุณวราลี หฤทัยและคุณสุวิเมทธ์ ทองรักษ์ ส่วนรางวัลราชินีแห่งความสง่างาม ได้แก่ คุณอุไรรัตน์  ศรีเอี่ยม

สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 9

ขวัญชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกของสมาคม และผู้ที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก และสมาคมขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์รถโบราณ”

 สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลรางวัลการประกวดครั้งที่ 37 รูปที่ 10