Versus จับจริงแจกทองทุกเดือน เดือนละ 10 บาท

Home / ข่าวสาร / Versus จับจริงแจกทองทุกเดือน เดือนละ 10 บาท

 

Versus จับจริงแจกทองทุกเดือน เดือนละ 10 บาท  รูปที่ 1 Versus จับจริงแจกทองทุกเดือน เดือนละ 10 บาท  รูปที่ 2

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์บริการติดตั้งระบบแก๊­สรถยนต์ Versus Thailand วันที่ 1 มิถุนายน 56 สำนักงานใหญ่ บางบอน5 โดยคุณโจ แม่สาย ประภาสะวัต ผู้บริหาร CEO ของ Versus Thailand

Versus จับจริงแจกทองทุกเดือน เดือนละ 10 บาท ลุ้นทั้งเจ้าของรถ ลุ้นทั้งอู่ติดตั้ง ทั่วไทย เพียงเขียน ชื่อ-ที่อยู่ ทั้งเจ้าของ รถและอู่ติดตั้ง ลงบนใบรับประกันให้ชัดเจนแล้วส่งกลับมาที่ บริษัทฯ หรือโทรสอบถามที่ 1716 จับจริงแจกจริง ทุกวันที่ 15 ของเดือนประกาศผลที่นี่ www.versusthailand.com

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ต้องเป็นรถที่ติดตั้งกับอู่ MEMBER หรือสาขาของ VERSUS และเขียนรายละเอียดใบใบรับประกันให้ครบถ้วนพร้อมตราประทับของอู่ติดตั้ง
2. เจ้าของรถ และอู่ติดตั้งมีสิทธิ์รับทองคำหนักคนละ 1 บาท รวมเดือนละ 10 บาท
3. จับรางวัลผู้โชคดี ทุกวันที่ 15 ของเดือน ณ บริษัท เอ็ม.เอส. เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.versusthailand.com ในวันที่ 16 ของเดือนนั้นๆ
5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบริษัท จะให้บุคคลในบริษัทมารับของรางวัล ต้องมีหนังสือการมอบอำนาจจากบริษัทนั้นอย่างเป็นทางการ
8. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากบริษัท เอ็ม.เอส. เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด และต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
9. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
10. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เอ็ม.เอส. เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
11. ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด