บางจากฯ ร่วมต่อต้านการทุจริต

Home / ข่าวสาร / บางจากฯ ร่วมต่อต้านการทุจริต
 
               ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition): ทางเลือกใหม่ของการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของภาคเอกชนไทยในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลในประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อเร็วๆ นี้ 
 
บางจากฯ ร่วมต่อต้านการทุจริต รูปที่ 1
 
 
บางจากฯ ร่วมต่อต้านการทุจริต รูปที่ 2

บางจากฯ ร่วมต่อต้านการทุจริต รูปที่ 3