Gadget Jaquet Droz Signing Machine ล้ำยุค ไฮเทค

ของเล่นคนรวย! Jaquet Droz เครื่องเซ็นชื่อแทนเจ้าของราคาเท่าซุปเปอร์คาร์!

Home / Alure Style, men around / ของเล่นคนรวย! Jaquet Droz เครื่องเซ็นชื่อแทนเจ้าของราคาเท่าซุปเปอร์คาร์!

Jaquet Droz บริษัทผู้ผลิตเครื่องบอกเวลาระดับโลกพร้อมส่งมอบเครื่องเซ็นชื่อหรือ Signing Machine หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 280 ปีของแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกามาอย่างยาวนานเครื่อง Signing Machine มีจุดเด่นตรงที่มันสามารถจดจำลายเส้นและน้ำหนักของลายเซ็นต์ผู้เป็นเจ้าของได้อย่างความแม่นยำ

ผ่านแขนกลที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่อง จุดประสงค์หลักของเครื่องนี้คือป้องกันการปลอมลายเซ็นต์และทุ่นแรงจากการที่ต้องมีการเซ็นต์ชื่อวันละหลายครั้ง ส่วนราคาค่าตัว Signing Machine อยู่ที่ 367,500 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 11 ล้านบาท)

 

ที่มา :  Jaquet Droz