ตอบคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน หางาน สมัครงาน

สัมมนา : การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับและก้าวสู่ AEC

men >> work >> worktips

สัมมนา aec

 

กำหนดการสัมมนา

หัวข้อ : การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับและก้าวสู่ AEC

วันเสาร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ..2556  เวลา : 9.00-16.00 .

สถานที่ : ห้องนรากรณ์ ตึกจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 14


————————————————————————————————————————————–

 

ช่วงเช้า : วิทยากร  
8.30–9.00 น. ลงทะเบียน
9.00–9.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์)
9.10-11.00 น. 1. เรื่องเทคนิคการใช้ Tool ต่างๆ บน Social Media
2. การนำ Social Media เข้ามาช่วยในการดู feedback จากลูกค้า/ผู้บริโภค / Workshop
โดยคุณอังกูร วงศ์กลธูต
11.00-11.10 น. Coffee Break
11.10-12.00 น. เรื่องอุปนิสัยในการทำงานหลากหลายรูปแบบ / Workshop โดยคุณสมพงษ์ อยู่สุนทร
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร (มีข้าวกล่องแจกฟรี)
ช่วงบ่าย : วิทยากร  
13.00-14.00 น. (ต่อ) เรื่องอุปนิสัยในการทำงานหลากหลายรูปแบบ / Workshop โดยคุณสมพงษ์ อยู่สุนทร
14.00-14.10 น. Coffee Break
14.10-16.00 น. เรื่องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ / Workshop โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
16.00-16.10 น. กล่าวปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์)

——————————————————————————————————————————–

แผนที่

mapjasmine

แผนที่ตึกจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์

 

 

ติดตาม ! เรื่องงาน หางาน ปรึกษาเรื่อง บน Facebook คลิกเลยที่นี่
ผู้สนับสนุน