ตอบคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน หางาน สมัครงาน

ทำอย่างไรดี เมื่อมีความไม่ยุติธรรมในการปรับฐานเงินเดือนจากเจ้านาย

ทำอย่างไรดี เมื่อมีความไม่ยุติธรรมในการปรับฐานเงินเดือนจากเจ้านาย

อาจารย์ขอมาตอบในช่วงที่มีการประเมินการขึ้นเงินเดือนประจำปีพอดีในช่วงนี้  โดยทั่วไปบริษัทที่มีการบริหารงานเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นที่ยอมรับต้องมีการประเมินผลงานพนักงานที่เป็นระบบเช่น ระบบ Performance Management ที่ต้องมีการใช้ตัวชี้วัดและมีการกำหนดตัวชี้วัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีและเมื่อเวลาแห่งการปฏิบัติงานผ่านไปหนึ่งปีก็จะหยิบยกผลงานมาพิจารณาตามการบรรลุตัวชี้วัดที่รู้จักกันดีในชื่อ KPI ( Key Performance Indicator ) หลังจากนั้นจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งสองฝ่ายซึ่งการพูดคุยนั้นจะต้องเป็นไปตามเหตุผลโดยมิใช่การคำนึงว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาหรือต้องเกรงใจใคร เพราะหากไม่มีกระบวนดังกล่าวลูกน้องก็จะตกเป็นเบี้ยล่างที่ลูกพี่คิดจะพิจารณาลำเอียงอย่างไรก็ย่อมทำได้ หัวหน้างานที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพต้องมีขั้นตอนที่จะประเมินลูกน้องด้วยความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกัน ในระบบที่ดีหากไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกน้องที่ถูกประเมินย่อมสามารถร้องเรียนต่อฝ่ายการพนักงานหรือกับหัวหน้าของหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้ ส่วนเมื่อต่างฝ่ายต่างยอมรับในผลงานที่ประเมินแล้วก็ต้องมีการลงชื่อเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการกลับมาร้องเรียนในภายหลังอีก จากนั้นก็จะเป็นการขึ้นเงินเดือนตามผลงานว่าควรจะเป็นเท่าไร ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องดูว่าในสภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันหรือในวงการธุรกิจนั้นๆเขามีมาตรการการขึ้นเงินเดือนหรือค่าแรงกันอย่างไร  หากธุรกิจใดเอาเปรียบลูกจ้างด้วยการไม่ให้ความเป็นธรรมในการปรับเงินเดือนหรือค่าแรงย่อมแข่งขันไม่ได้และจะเกิดกรณีสมองไหลหรือแรงงานถ่ายเทไปที่อื่นหรือไปสู่คู่แข่งซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ต้องสามารถรู้สึกได้และหาทางแก้ไขก่อนจะสายเกินไป มีอีกวิธีหนึ่งคือการ Lobby หรือการพูดคุยแสดงความเห็นในหมู่พนักงานด้วยกันให้เห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่วิธีนี้อยากจะแนะนำให้ใช้หากพยายามด้วยวิธีการอื่นๆแล้วยังไม่ได้ผล อาจารย์มีข้อคิดในการปรับเงินเดือนทุกครั้งจะพบว่าไม่เคยมีความพึงพอใจของพนักงานเกิดขึ้นจากการปรับเงินเดือนครั้งใดเต็ม 100 % เพราะต้องมีพนักงานไม่มากก็น้อยแสดงความไม่พอใจเสมอว่าตนน่าจะได้มากกว่าที่ถูกประเมินตราบใดที่มนุษย์ยังมีความเป็นอัตตาและคิดว่าตนย่อมเหนือกว่าผู้อื่นเสมอ ขอให้คุณโชคดีในการจัดการกับความไม่ยุติธรรมในการขึ้นเงินเดือนที่ต้องเผชิญอยู่ครับ
ติดตาม ! เรื่องงาน หางาน ปรึกษาเรื่อง บน Facebook คลิกเลยที่นี่
ผู้สนับสนุน