ตอบคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน หางาน สมัครงาน

เรื่องลาออกกระทันหัน

สวัสดีค่ะ
ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีคำถามเกี่ยวกับการลาออกจากงานนะคะ คือว่าถ้าเราเปลี่ยนงานแล้วต้องลาออกกระทันหัน เพราะได้งานจากที่ใหม่แล้ว ทำให้เราต้องออกงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 30 วันตามที่บริษัทกำหนด ทำให้เราไม่ได้รับเงินเดือนหรือเงินสะสมใดๆ อยากถามว่าบริษัทนั้นๆ มีสิทธิทำได้จริงหรือไม่คะ
โดยที่ดิฉันข้องใจคือ
-เงินสะสมที่ไม่ได้คืนเป็นเงินที่บริษัทหักจากเงินเดือนของเราเดือนละ 500 บาท
-การลาออกเพราะได้งานใหม่ที่ดีกว่า แต่ไม่ได้ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด

รบกวนตอบคำถามคนความรู้น้อยด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

กรณีการลาออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพิสูจน์ได้ว่าการลาออกดังกล่าวเป็นการกระทำให้บริษัทต้องเสียหายบริษัทมีสิทธิ์ฟ้องร้องค่าเสียหายดังกล่าวกับลูกจ้างได้ แต่แม้ว่าบริษัทจะพิสูจน์ได้จริงว่าได้ทำให้บริษัทเสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ในการหักเงินหรือผลประโยชน์ใดๆของลูกจ้างไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินในส่วนของลูกจ้างเองที่เป็นเงินสะสมบริษัทยิ่งไม่มีสิทธิ์มาหักแต่อย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าความเสียหายเองหากมี และในกรณีของคุณที่เป็นพนักงานธรรมดา ผมเชื่อว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายประการใดกับบริษัท การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการสร้างการต่อรองเพื่อป้องกันพนักงานลาออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นพนักงานส่วนใหญ่จะได้ใจและละเมิดกฎดังกล่าวทำให้บริษัทมีปัญหาในการบริหารได้  ส่วนใหญ่จะดึงเงินไม่จ่ายงวดสุดท้ายหรือบางแห่งก็ริบเงินประกันที่เคยให้บริษัทไว้เพื่อแก้เผ็ดที่ลูกจ้างเบี้ยวจะไปทันทีแต่การดึงเงินสะสมในส่วนของลูกจ้าง เรื่องนี้ออกจะเกินไปหน่อย แต่ก็เข้าใจหัวอกในจ้างดีครับเรื่องนี้มิฉะนั้นลูกจ้างพอได้งานใหม่ทิ้งงานเก่าไปเลย ธุรกิจก็แย่ซิครับเลยต้องมีกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้ขู่เสียบ้าง
ติดตาม ! เรื่องงาน หางาน ปรึกษาเรื่อง บน Facebook คลิกเลยที่นี่
ผู้สนับสนุน