ตอบคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน หางาน สมัครงาน

เงินประกันสังคมกรณีว่างงาน

ถ้านายจ้างแจ้งวันที่ลาออกผิดเช่น จริงๆเราออกวันที่ 11 นายจ้างแจ้งออกวันที่10 ซึ่งมันไม่ตรงกัน แต่แค่วันเดียว หรือว่าลูกจ้างจำผิดแต่นายจ้างแจ้งถูก ปัญหาคือเราจะได้เงินว่างงานประกันสังคมไหมค่ะ เพราะเห็นว่าได้ยากมาก

ไม่น่ามีปัญหาเลยหากคุณมีคุณสมบัติในการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากประกันสังคม  ด้วยการจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน คุณก็จะได้สิทธิประโยชน์ ส่วนกรณีการนับวันผิดหากมีผลทำให้คุณไม่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่าทางนายจ้างแจ้งผิดและขอแก้ไข มิฉะนั้นคุณจะเสียผลประโยชน์
ติดตาม ! เรื่องงาน หางาน ปรึกษาเรื่อง บน Facebook คลิกเลยที่นี่

  ( #19281 ) เงินประกันสังคมกรณีว่างงาน

  อย่างนี้เป็นกรณีนายจ้างแจ้งวันที่ลาออกไม่ตรงกับลูกจ้าง นี่คือปัญหาหนึ่งของเงินว่างงานที่ยังไม่ได้รับคะ

  ืีnun3576, พฤศจิกายน 19, 2014 4:11 pm

  ( #5772 ) เงินประกันสังคมกรณีว่างงาน

  ออกจากงานวันที่ 1/11/2554 แต่นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าออก 16/11/2554 ทำให้ประกันสังคมส่งจดหมายมาที่บ้านว่าถ้าไม่มีการแจ้งให้ตรงกันจะตัดสิทธิ์เงินว่างงานในวันที 6/1/2555 จะทำไงดีคะ มีการติดต่อกับทางนายจ้างให้แจ้งใหม่แล้ว แต่ท่าทางนายจ้างจะไม่ค่อยเอาธุระค่ะ

  ปวีณา, มกราคม 4, 2012 4:26 pm

แสดงความเห็น

ผู้สนับสนุน