zedd

คำแนะนำที่ทำให้การเดินทางไป 808 Festival 2016 เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะ
คำแนะนำที่ทำให้การเดินทางไป 808 Festival 2016 เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะ

ถึงแม้ว่าคราวนี้งาน 808 Festival 2016 จะเปลี่ยนสถานที่จัดการออกไปนอกกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก แต่นั้นก็ไม

3 เดือน 16 วัน

2,007

 0

808, edm, Hardwell, party, zedd