Takano Yumi

ขาวเด้งเต็มไปหมด! ส่องงานประกวดสาวก้นสวยครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น
ขาวเด้งเต็มไปหมด! ส่องงานประกวดสาวก้นสวยครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น

การประกวดสาวก้นสวยหรือ Miss Bum-Bum นอกจากจะมีที่บราซิลแล้ว ตอนนี้ยังมีการจัดประกวดที่ญี่ปุ่นด้วยเช่

11 วัน 17 ชั่วโมง

16,225

 0

idol, NMB48, Takano Yumi, บั้นท้ายงาม, ประกวดก้นสวย, สาวก้นสวย, สาวญี่ปุ่น, เซ็กซี่