NorthKorean

ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของ สวนสัตว์ ในประเทศเกาหลีเหนือ
ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของ สวนสัตว์ ในประเทศเกาหลีเหนือ

เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่เคยเห็น สวนสัตว์ ในประเทศเกาหลีเหนือแน่นอน ช่างภาพ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัต

1 เดือน 10 วัน

4,350

 0

Jonas Wahlstrom, NorthKorean, Zoo, สวนสัตว์, เกาหลีเหนือ, เปียงยาง