kickstarter

ไม่ต้องง้อเป้ใบใหญ่ๆ ด้วย แจ็คเก็ต แบบใหม่ที่กระเป๋ามี 14 ช่อง พร้อมรับน้ำหนักได้ถึง 15 กก.
ไม่ต้องง้อเป้ใบใหญ่ๆ ด้วย แจ็คเก็ต แบบใหม่ที่กระเป๋ามี 14 ช่อง พร้อมรับน้ำหนักได้ถึง 15 กก.

เพราะทางเว็บไซต์ kickstarter มีการระดมทุนเพื่อผลิตเสื้อ แจ็คเก็ต อเนกประสงค์

25 วัน 23 ชั่วโมง

3,274

 0

kickstarter, The Airport Jacket, แจ็คเก็ต