bigbang

แทยัง (TaeYang) แห่ง Bigbang นักเต้นที่ดีที่สุดใน 3 ค่ายเพลงเกาหลี
แทยัง (TaeYang) แห่ง Bigbang นักเต้นที่ดีที่สุดใน 3 ค่ายเพลงเกาหลี

ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีไอดอลต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และไม่ใช้แค่หน้าตาหรือเสียงร้อง ที่ทำให้พวก

6 ปี

187

 0

bigbang, จัดอันดับ, บอยแบนด์, หนุ่มเกาหลี