Allen Kuo

แบบนี้ก็ได้!! Allen Kuo เจ้าพ่อ Back Door ที่วงการสนีกเกอร์ต้องสะเทือน
แบบนี้ก็ได้!! Allen Kuo เจ้าพ่อ Back Door ที่วงการสนีกเกอร์ต้องสะเทือน

แต่ก็เป็นวิธีที่พ่อค่ารีเซลส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เช่นเดียวกับ Allen Kuo ที่มักจะใช้วิธี Back Door หรือก

1 เดือน 26 วัน

7,298

 0

Allen Kuo, Back Door, Sneaker, ประตูหลัง, สนีกเกอร์