ฮัมเมอร์

ฮัมเมอร์ตัวลุยไซด์ใหญ่ในมือจีน
ฮัมเมอร์ตัวลุยไซด์ใหญ่ในมือจีน
วันเดียวหลังจากที่จีเอ็มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ฮัมเมอร์ รถในเครือของจีเอ็มก็ถูกขายโดยจีเอ็มมีการทำเอ็มโอยู หรือบันทึกความเข้าใจกับจีน กติกาของการฟื้นฟูกิจการของจีเอ็มที่ใช้อยู่ในวันนี้ทำให้ค่ายร...
21,002 0
2009-06-11 : 09:35:39 ipop